’Fremtidens Industri – Industriinkubatorer’

’Fremtidens Industri – Industriinkubatorer’ har til formål at fremme vækst og jobskabelse i dansk industri ved at øge innovation, kapital og avanceret produktion hos danske produktionsvirksomheder.  

De seneste årtier har danske industrivirksomheder skullet omstille sig til en gennemgribende globalisering og økonomisk krise, der har kostet mange arbejdspladser og vendt op og ned på værdikæder og kunderelationer. Den globale udvikling har samtidig skabt nye vækstmarkeder og nye muligheder for danske virksomheder, som ikke blot stiller krav til virksomhederne, men også til nye og forbedrede erhvervsfremmeaktiviteter.

Som følge heraf har Hedensted Kommune, DAMRC i Herning, VIBORGegnens Erhvervsråd, Industrial Smart Center Randers og Aarhus Kommune – som led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri – udviklet et konceptkatalog, der tager hånd om netop denne udfordring. Kataloget rummer 22 implementeringsklare koncepter, der på systematisk vis muliggør mere innovation, kapital og avanceret produktion og derved styrker virksomhedernes evne til at udnytte de globale muligheder.

Konceptudviklingen har stået på i perioden 1. maj 2013 til 1. november 2014 og har inddraget en bred vifte af store, små, unge og modne industrivirksomheder samt en række videninstitutioner.

konceptkatalog forsideKonceptkataloget kan hentes her KONCEPTKATALOG